Zadatek czy zaliczka, różnice

Zadatek czy zaliczka przy zakupie mieszkania na kredyt? Podstawowe różnice

Na etapie zakupu nieruchomości często dochodzi do momentu podpisania umowy przedwstępnej i wpłacenia zadatku. W tym miejscu zawsze pojawiają się pytania i wątpliwości. Warto się bliżej przyjrzeć tym zagadnieniom, gdyż mogą okazać się bardzo istotne dla naszego portfela. Szczególnie jest to ważne, gdy staramy się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu.

Zadatek czy zaliczka?

Zarówno zadatek, jak i zaliczka są częścią płatności za umowę, która zostanie zawarta w przyszłości. W przypadku kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu stanowi on wkład własny. Podstawową różnicą są konsekwencje niedotrzymania umowy. Zaliczka w przypadku odstąpienia lub niewykonania umowy przez którąkolwiek ze stron jest zwracana dokładnie we wniesionej kwocie. Zadatek w przypadku rozwiązania przez stronę sprzedającą zwracany jest kupującemu w podwójnej wysokości, czyli zadatek wpłacony przez kupującego i jego równowartość. Jeśli umowę rozwiąże kupujący wpłacony zadatek nie jest zwracany. Celem zadatku jest zabezpieczenie obu stron transakcji przed konsekwencjami odstąpienia od umowy przez kontrahenta. Zadatek jest formą odszkodowania na wypadek odstąpienia jednej ze stron od wykonania umowy. Może ona wtedy ponieść straty w postaci utraty innych kupujących, opłat czynszowych lub utraty korzyści wynikających z zakupu tej nieruchomości.

Wysokość zadatku

Kwestią sporną jest wysokość zadatku. Powinien być on na tyle wysoki, aby rzeczywiście zabezpieczyć interesy obu stron transakcji. Z drugiej strony zbyt wysoki zadatek to ryzyko przy odstąpieniu od umowy, a także przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń. Zwyczajowo zadatek ustala się w wysokości od 10% do 30%, jednak jego wysokość jest kwestią nieuregulowaną prawnie i powinna być indywidualnie ustalona w przypadku danej transakcji.

Gdy pojawi się korzystniejsza oferta

Zarówno jeśli jesteśmy stroną sprzedającą, jak i kupującą może się zdarzyć, że otrzymamy korzystniejszą ofertę. Skorzystanie z niej pod względem ekonomicznym opłaca się, jeśli oferta jest lepsza co najmniej o dwukrotność wysokości zadatku. W przypadku, gdy pojawi się inny kupujący, który zaproponuje cenę znacznie wyższą od pierwotnej lub znajdziemy tańsze i bardziej atrakcyjne mieszkania warto odstąpić od umowy. Zadatek nie chroni jednak przed roszczeniami z powództwa cywilnego.

Formalności

Zadatek, aby był skuteczny powinien być zapłacony w momencie podpisania umowy przedwstępnej, najlepiej, aby został zapłacony gotówką. Jednak orzecznictwo sądów wskazuje na to, że zadatek może zostać zapłacony przelewem, może stanowić spłatę zadłużenia nieruchomości na przykład zaległości w spółdzielni lub spłatę hipoteki. W umowie przedwstępnej w takich wypadkach powinny  znaleźć się stosowne zapisy. Aby uniknąć wątpliwości najlepiej dokładnie opisać skutki odstąpienia od umowy przez każdą ze stron.

Kiedy należy zwrócić zadatek? Kiedy można odzyskać zadatek?

W pewnych przypadkach zadatek podlega zwrotowi. Są to sytuacje, w których obie strony zgodzą się na rozwiązanie umowy lub do niewykonania umowy dochodzi na skutek okoliczności na które strony nie miały wpływu lub obie miały jednakowy wpływ.

Co w przypadku kredytu? Jak się zabezpieczyć będąc kupującym?

Kupując mieszkanie na kredyt hipoteczny warto zabezpieczyć się przed konsekwencjami nieotrzymania kredytu, czyli utratą zadatku. Należy zawrzeć w umowie przedwstępnej zapisy mówiące o zwrocie zadatku w przypadku, gdy kredyt hipoteczny nie zostanie przyznany. Umożliwi to nam odzyskanie zadatku w sytuacji, gdy nie otrzymamy kredytu, co może się zdarzyć w każdym przypadku. W ramach negocjacji strona sprzedająca można starać się o zapis w którym kupujący otrzyma jedynie część zadatku na wypadek negatywnej decyzji  kredytowej banku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *