Raty równe czy malejące?

Raty równe czy raty malejące? Jak oszczędzić na kredycie

Często otrzymuję pytania jakie raty kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu są korzystniejsze. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Spróbuje w tym artykule opisać różnice pomiędzy tymi systemami spłacania rat wraz z ich wadami i zaletami.

Rata kredytu jest sumą dwóch części. Pierwsza to część kapitałowa, a druga to część odsetkowa.

składniki raty

Część kapitałowa jest fragmentem pożyczonego kapitału od banku. Systematycznie w każdej racie oddajemy pożyczone pieniądze zmniejszając swoje zadłużenie.

Część odsetkowa stanowi opłatę na rzecz banku za pożyczone pieniądze. Obliczana jest w oparciu o oprocentowanie kredytu i aktualny kapitał pozostały do spłaty.

 

Rodzaje rat kredytowych

 

Stosowane są dwa sposoby spłacania rat różniące się wielkością części kapitałowej względem odsetkowej.

Pierwszy sposób to raty malejące – w tym systemie spłacania rat zawsze spłacana jest taka sama część kapitałowa (pomarańczowe pole), a część odsetkowa jest zmienna. Ten sposób zapewnia mniejszą sumę odsetek (niebieskie pole) względem rat równych, jednak początkowo raty są wyższe, co powoduje mniejszą zdolność kredytową i jest większym miesięcznym obciążeniem. Raty są wyższe prawie do połowy okresu kredytowania względem rat równych.

raty malejące wykres

Drugi to raty równe, nazywane też annuitetowymi bądź stałymi. Cechują się taką samą wysokością każdej raty przy tej samej stopie procentowej. Początkowo część kapitałowa jest mniejsza od części kapitałowej, wraz z kolejnymi ratami stosunek kapitału do odsetek rośnie. Raty równe są niższe od rat malejących przy tym samym okresie kredytowania, co zwiększa zdolność kredytową.

Raty równe

Dzięki temu, że rata jest na dość niskim poziomie pozwalają na łatwiejsze uzyskanie kredytu i przy takim samym okresie kredytowania zdolność kredytowa jest większa. Przez cały okres kredytowania suma odsetek (niebieskie pole) będzie wyższa niż przy ratach malejących i analogicznych parametrach kredytu.

Wysokość rat przy tej samej kwocie kredytu i okresie kredytowania kształtuje się następująco:

Wysokość raty

W przypadku rat równych suma zapłaconych bankowi odsetek jest wyższa niż w przypadku rat malejących. Im dłuższy okres kredytowania tym ta różnica jest większa.

Suma oddanych odsetek

W przypadku rat malejących szybciej spłacimy też zadłużenie z powodu początkowo większej części kapitałowej.

Spłata pożyczonego kapitału

Na podstawie tych wykresów wydaje się, że raty malejące są zdecydowanie korzystniejsze. Szybciej spłacimy kapitał i oddamy mniej odsetek. Można sądzić, że jedyną wadą są początkowo wyższe raty. Niektórzy posiadając odpowiednią zdolność kredytową decydują się na ten typ rat.

 

Warto jednak dokładnie przeanalizować ten wybór

 

Co się stanie jeśli skrócimy okres kredytowania o 4 lata w przypadku rat równych i porównamy z ratami malejącymi spłacanymi przez 30 lat?

porównanie 30 lat i 26 lat

Jak widać na poniższym wykresie przy 26 letnim okresie kredytowania i ratach równych oddamy bankowi tyle samo odsetek, co przy ratach malejących przez 30 lat. Kredyt spłacimy 4 lata wcześniej.

 

Co się stanie jeśli zrównamy początkową wysokość raty malejącej z ratą równą?

 

tabela 20 lat porównanie rat równych i malejących

odsetki oddane przez 20 lat

Okazuje się, że w takim przypadku kredyt spłacimy szybciej o 10 lat i oddamy bankowi odsetki mniejsze o kilkadziesiąt tysięcy złotych niż w przypadku rat malejących.

Dlaczego porównanie dotyczy kredytu na 20 lat i rat równych oraz 30 lat i rat malejących? Wysokość początkowej raty, jak i zdolność kredytowa są podobne. Kapitał w przypadku krótszego okresu kredytowania zostanie spłacony znacznie szybciej.

 

Krótki okres kredytowania

 

W przypadku krótkiego okresu kredytowania – 10 lat – różnica w sumie oddanych odsetek między ratami równymi i malejącymi jest mniejsza. Występuje za to znaczna różnica w wysokości miesięcznej raty.

różnice przy 10 latach

 

Podsumowanie

 

To, które raty są lepsze zależy od indywidualnej sytuacji i oczekiwań. Jednak najczęściej lepszym wyborem niż pozornie lepsze raty malejące jest skrócenie okresu kredytowania i pozostanie przy ratach równych. Pozwoli to szybciej spłacić kredyt i ostatecznie zapłacić bankowi dużo mniej odsetek.

Dodatkowo skracając okres kredytowania zabezpieczymy się przed ryzykiem kredytowym związanym ze wzrostem WIBOR oraz zmianą naszej sytuacji życiowej.

Raty malejące też mają pewne zalety. Początkowo są wyższe w okresie kiedy jesteśmy młodsi pozwoli nam szybciej spłacić kapitał i odetchnąć na starość, gdy rata spadnie wraz z naszym poziomem efektywności w pracy.

Co jeśli planujemy spłacić kredyt wcześniej i tak wcześniej? Wtedy wybór rat nie ma wielkiego znaczenia, istotne różnice są widoczne wraz z długością okresu kredytowania.

Obliczenia zostały przygotowane dla kredytu o następujących parametrach:

Oprocentowanie 3,70%

Kwota kredytu 300 000 zł

Okres kredytowania 10, 20, 26, 30 lat

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *