poczyczka czy kredyt

Kredyt czy pożyczka? Różnice

W potocznym języku te dwa słowa są używane zamiennie. Mówiąc pożyczka wiele osób ma na myśli kredyt i odwrotnie. W praktyce istnieje pomiędzy tymi pojęciami duża różnica.

Pożyczka to nie kredyt

pozyczka to nie kredyt

Pożyczka od znajomego

Pożyczka może zostać udzielona przez osobą fizyczną i firmę. Może dotyczyć zarówno pieniędzy jak i przedmiotu. Pożyczki są regulowane są przez Kodeks Cywilny. Cel pożyczki nie musi być określony. Umowa może zostać zawarta w dowolnej formie, także ustnej.

Kredyt tylko w banku

Kredyty są udzielane tylko przez Banki i Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czyli SKOKi. Kredyty są regulowane przez Prawo Bankowe i Kodeks Cywilny. Umowy muszą mieć formę pisemną. Cel kredytu, czyli przeznaczenie środków musi być określone.

Wiele produktów finansowych dostępnych w bankach to formalnie pożyczki. Przykładami są kredyt odnawialny i wiele kredytów gotówkowych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *